Kirabudur.Com Hakkımızda

Hakkımızda

Kirabudur.com olarak pazarda her gün yeni fırsatlar ve heyecanlar oluşturan, sektöre güç katan dinamik bir kiralama platformuyuz. 

2020 yılında Serinyıl Grup bünyesinde milli bir yatırımla inşa ettiğimiz kirabudur.com, hem ürün ve hizmetini kiralamak isteyenlere hem de kiralayanlara büyük değer ve kârlılık sunuyor.

Kirabudur.com ile bünyemizdeki ürün ve hizmetler ile ülke içindeki ticareti hızlandırarak kiralama yapmak isteyenlerin daha fazla tüketiciye, kiralayanlarında da daha fazla ürün ve hizmete kolay, hızlı ve güvenli bir biçimde ulaşmalarını sağlıyoruz.

15 ana, 1920 alt kategorimizle ülkemizdeki kiralama pazarına bambaşka bir bakış açısı kazandırmanın, Türkiye’nin en büyük kiralama platformu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Çıktığımız bu yolda bizlerle beraber yürürken attığınız her adımda sizi mutluluğa ve başarıya götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

 

KİRABUDUR.COM

Kiralamanın En Hızlı Yolu


Üyelik Sözleşmesi

1-)Taraflar


İş bu Üyelik Sözleşmesi, şahıs şirketi olan “Bahçesaray Mah. 135. Cadde Necmettin Erbakan Bulvarı No:101 Merkez/Aksaray” adresinde mukim Serinyıl Petrol Nakliye Turizm Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (bundan sonra kısaca www.kirabudur.com olarak anılacaktır.) ile www.kirabudur.com adlı internet sitesinde sunulan hizmetlerden, sözleşme koşulları dahilinde yararlanmayı kabul eden ve üye olmak için talepte bulunan kurumsal ve bireysel ÜYELER arasında internet üzeri elektronik ortamda onaylanması ile birlikte yürürlüğe girmektedir.


2-)Tanımlar


Site : Sözleşmede belirtilen hizmetlerin arz edildiği Serinyıl Petrol Nakliye Turizm Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ’e ait, www.kirabudur.com adlı internet sitesi

Üye : Siteye sözleşme koşulları dahilinde hizmetlerden faydalanmak adına üye olan gerçek ve tüzel kişiler. Siteye kişisel bilgileri ile kaydolan gerçek ve tüzel kişiler bireysel üye olarak, ticari bilgiler ile kaydolanlar ise kurumsal üyeler olarak isimlendirileceklerdir.

Üyelik Profili : Üyenin sitede sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri yapabildiği, kişisel bilgileri yer alan üyenin sitede yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgileri yer alan uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen üyeye özel sayfa.

Kullanıcı : Sitedeki ürün ve ilanları görüp değerlendirmek adına siteye giriş yapan gerçek ve tüzel kişiler

Hizmet : www.kirabudur.com’un sözleşmedeki şartlar gereği üyelerine sunmuş olduğu ilan yayımlama hizmeti ve site üzerinden ulaşılabilecek diğer sunulan imkanlar bütünü

İçerik : Sitede sunulan ve erişim sağlanabilen bütün resim,video,dosya,bilgi,…vs, görsel ve işitsel belgeler ve bunun gibi medya muhteviyatı

Mobil Uygulama : Siteye mobil cihazlardan ulaşmak adına Google Play , App Store ve ilerleyen dönemde başkaca uygulama sağlayıcılardan indirilip kullanılabilecek yazılımlar

Kişisel Veri : Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun(KVKK)’nda belirtilen kişisel veri tanımı: “Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” ve “özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.


3-)Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


İş bu sözleşmenin konusu www.kirabudur.com internet sitesinde ve yine www.kirabudur.com mobil uygulaması üzerinden, siteye üye olan gerçek ve tüzel kişilerin (bireysel ve kurumsal üyelerin) kendilerine ait olan veya kiralama hak ve yetkisini elinde bulundurdukları, mevcut Türkiye Cumhuriyeti yasaları dahilinde kiralanması veya siteye yüklenmesi suç veya kabahat teşkil etmeyen ve kiralanması mümkün her türlü ürünün kiralanmasına yönelik olarak, söz konusu ürünlerin kiralanması amacıyla site ve mobil uygulama üzerinde ilanların yayınlanması, üye veya kullanıcılar tarafından bu ilanların görüntülenebilmesi, bunun gibi hizmetlerin üyelere sunulması kapsamında olup tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinden ibarettir.


www.kirabudur.com; site ve mobil uygulama üzerinde üyelerin, gerekli şartları sağlamaları koşuluyla yukarıda belirtilen işlemleri yine yukarıda belirtilen şartlar dahilinde ürünlerin kiralanması amacıyla ürünlerin site ve mobil uygulamada yayınlanması ve söz konusu ürünler ile ilgilenen, kiralamak isteyen üye veya kullanıcıların, site üzerinde bir araya getirilmesini sağlayan yer sağlayıcı niteliğindedir.


www.kirabudur.com’un söz konusu üyelik sözleşmesi kapsamında sunmuş olduğu ya da olacağı hizmetin üyelerin menfaati doğrultusunda süresiz veya kesintisiz devam edeceğine dair, üyelere herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. www.kirabudur.com’un tek taraflı olarak hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai ve maddi bir sorumluluğu olmadan üyelik sözleşmesini derhal feshedebilir veya üyeliği askıya alarak dondurabilir. Üyeler söz konusu üyelik sözleşmesini onaylamak ve siteyi kullanmaya devam etmekle birlikte bu şartlar altında bu şekilde bir fesih ya da dondurma işleminde www.kirabudur.com’un hiçbir maddi veya cezai sorumluluğu ve yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


www.kirabudur.com’un iş bu üyelik sözleşmesi kapsamında; siteye kiralık ürünlerini yükleyen üyelerle, bu ürünleri inceleyen veya kiralamak isteyen üye veya kullanıcıların aralarında kurulan ilişki ve iletişimden dolayı hiçbir sorumluluğu ya da yükümlülüğü söz konusu değildir. Doğabilecek zararlardan dolayı www.kirabudur.com’un hiçbir sorumluluğu olmayıp, sorumluluk ve yükümlülük tamamen hukuki ilişki içerisine dahil olan ürüne ilişkin ilanı yükleyen üye ve ürünü kiralayan ya da kiralamak isteyen üye ve kullanıcıdadır. Üyeler ve kullanıcılar; bu site üzerinde herhangi bir alışveriş yapma niyetinde olduklarını beyan etmekle veya ürün alışverişini tamamlamakla birlikte sorumluluğun ve yükümlülüğün kendilerine ait olduğunu ve www.kirabudur.com’un üye ve kullanıcılar arasındaki doğabilecek her türlü (üye tarafından yüklenen ilanın sahte olması, ürünün farklı kalitede olması, güvenilir olmaması vs örnek teşkil eden bu tip durumlarda) zarardan hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


4-)Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


www.kirabudur.com; üye adaylarının sözleşmede belirtilen tüm hususları kabul etmesi ve gerekli olan kendisinden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde sitedeki ilgili kısmı doldurarak ibraz etmeleri karşılığında, www.kirabudur.com için üye olma hakkı kazanılmış olup üye kaydı onaylanacaktır.


www.kirabudur.com iş bu üyelik sözleşmesinde belirtilen hizmetlerin arzıyla ilgili sözleşmedeki koşulları yerine getirmeyi, hizmetlerin arzı için site içi ve mobil uygulamada gerekli altyapıyı sağlamayı kabul ve taahhüt eder ancak yukarıda da belirtildiği gibi her türlü şartta bu altyapıyı sağlarken söz konusu hizmetlerin kesintisiz, sınırsız ve süresiz bir hizmetin devam edeceğine dair, hiçbir üyeye herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Site içi koşulları belirleme yetkisi www.kirabudur.com’undur ve tek taraflı olarak hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai ve maddi bir sorumluluğu olmadan söz konusu hizmeti derhal durdurabilir ya da dondurabilir. Üye iş bu sözleşmeyi onayladığı anda ve siteyi ve mobil uygulamayı kullanmaya devam etmekle birlikte iş bu şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.


www.kirabudur.com gerekli gördüğü durumlarda; üyelerinden ilanlarda değişiklik yapılarak düzeltmeler yapılmasını talep edebilir. Böyle bir talep durumunda üyeler ilanlarındaki gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapmak zorundadırlar. Aksi halde www.kirabudur.com düzeltilmesi gereken kısım için kendi imtiyazı doğrultusunda değişiklik yapabilir. Söz konusu düzeltme ve değişiklik yapma işlemlerinin gecikmesi sonucu oluşacak ya da oluşabilecek maddi ve cezai zararlarda sorumluluk üyelere aittir. www.kirabudur.com söz konusu ilanın kaldırılmasını tek taraflı olarak gerekli gördüğü durumlarda üyeye hiçbir bildirim yapmadan ilan içeriğini silebileceği gibi üyenin üyeliğine de son verebilir. Üye iş bu sözleşmeyi onayladığı ve site ve mobil uygulamayı kullanmaya devam etmekle birlikte iş bu şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.


www.kirabudur.com çalışanları ve yöneticilerinin; üyelerin ve kullanıcıların paylaşmış olduğu ilan, yorum, mesaj gibi tüm içeriklerin hukuka uygunluğu, kanuna aykırılığı ya da içeriklerin doğrulunu araştırma gibi bir yükümlülüğü yoktur. Üyeler siteye yüklemiş oldukları içeriklerin hukuka, genel ahlaka, başkalarının şahsi haklarına saldırı mahiyetinde olabilecek, KVKK ve diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olabilecek nitelikte içerikler olmadığını, aksi halde doğmuş ya da doğabilecek zararlarda cezai hukuki ve tazminat sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve www.kirabudur.com’un doğmuş ya da doğabilecek zararlarda sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Site çalışanlarınca tespit edilen veya üye ve kullanıcıların şikayeti üzerine tespit edilen www.kirabudur.com sitesinde mevcut olan hukuka, genel ahlaka, başkalarının şahsi haklarına saldırı mahiyetinde olabilecek, KVKK ve diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir olan ilan, mesaj veya yorum gibi içerikleri ilanı paylaşmış olan üyenin onayını almadan veya kullanıcıların yorumlarını hiçbir üye veya kullanıcıya bildirim dahi yapılmaksızın derhal siteden kaldırma hakkına sahiptir. Üye iş bu sözleşmeyi onayladığı ve siteyi kullanmaya devam etmekle birlikte iş bu şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.


www.kirabudur.com, ilgili site ve mobil uygulamadaki üyelerce konulan bir ilan, eksik ya da yanlış bilgilendirmeden veya başkaca bir içerikten dolayı herhangi bir sebepten ötürü bir kamu kurumuna ya da 3. Bir şahsa tazminat veya idari/adli bir para cezası ödemek zorunda kalırsa Üye’ye yönelik olarak Rücu hakkı saklı olup, üye bu tip bir vaka ile karşılaşıldığında www.kirabudur.com’un ödemiş olduğu bedelin(tazminat idari/adli para cezası vs…) tamamını derhal nakden ve eksiksiz olarak tamamını ödeyip tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


Üyeler sözleşmede belirtilen kurallara, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve kamu düzenini ilgilendiren ahlak kurallarına riayet edeceklerini ve sözleşmede belirtilen bütün hususları okuyup, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Üyeler kendilerine ait olan mail, telefon, kullanıcı adı ve şifrelerini 3. Kişilere vermeyeceklerini, devretmeyeceklerini ve kullandırmayacaklarını, bu bilgileri saklamanın kendi sorumluluklarında olduğunu kabul etmektedirler. Bu şekilde yaşanabilecek ihmali ya da kasıtlı bir olay ile birlikte 3. Kişilerden kaynaklı olarak; www.kirabudur.com’un uğramış olduğu ya da 3. Kişilerin uğramış olduğu herhangi bir zarar veya adli/idari ceza durumunda sorumluluk tamamen üyededir. Üye bu şekilde yaşanabilecek bir olay durumunda www.kirabudur.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca üyeler, oluşan zarar ve cezaları da zarar gören ilgilisine bizzat, derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Üyeler, kendileri tarafından ihmalen veya kasıtlı olarak kendi profillerinin 3. kişilere devri ya da kullandırılması www.kirabudur.com tarafından tespit edilirse, www.kirabudur.com tarafından derhal, sözleşmenin ve üyeliğin tek taraflı olarak hiçbir gerekçe gösterilmeksizin maddi veya cezai bir sorumluluk olmaksızın sonlandırılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


www.kirabudur.com, ilgili üyesi hakkında Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma işlemi için üyenin bilgilerinin istenilmesi durumunda; söz konusu bilgiler resmi makamlara gönderilecektir. Böyle bir durumun yaşanması durumunda üyenin bütün özel ve kişisel bilgilerinin resmi makamlara verilmesinden kaynaklı olarak www.kirabudur.com’un hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. Üyeler bu tip bir olayın yaşanması halindewww.kirabudur.com’un üyenin kişisel, özel veri ve bilgilerini resmi makamlarla paylaşması halinde www.kirabudur.com’un hiçbir hukuki, cezai ve tazminat sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Üyeler, söz konusu site üzerinde yapmış oldukları ilan, mesaj, yorum, foto, video vs. her türlü bilgi, belge niteliğindeki veri içeriklerini www.kirabudur.com’un güvenlik veya başkaca sebeplerle her zaman için saklamasına, izlemesine ve müdahale etmesine açıkça rıza göstermekte olup, bu konuda www.kirabudur.com’un hiçbir hukuki, cezai ve tazminat sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Üyeler, sunmuş oldukları kiralanan mal ve hizmetin sonucunda ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanabilecek zararlar hakkında www.kirabudur.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat kapsamında; zarar görüp davacı/şikayetçi olabilecek kişilerin muhatabının söz konusu mal veya hizmeti kiralayan üye olduğunu, her türlü sorumluluğun üyede olduğunu, üyeler kiralamış oldukları mal veya hizmeti kiralayana yönelik olarak oluşabilecek zarar durumlarında her türlü sorumluluk ve yükümlülük için www.kirabudur.com’u ibra ettiğini kabul beyan ve taahhüt ederler.


www.kirabudur.com üyelerin paylaşmış oldukları ilan içeriklerini barındıran linkleri veya içerikleri aynen veya bazı eklemelerle birlikte; reklam amaçlı olarak veya sitenin reklamı için kullanarak siteyi ve ilgili ürünü ön plana çıkarmak adına, etkin pazarlama yöntemi olması sebebiyle başkaca site ve yayın organlarında paylaşabilir. Bu tip bir durumda üyeler, www.kirabudur.com’dan herhangi bir ücret ya da başkaca tazminat vs. talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.


www.kirabudur.com tümüyle takdiri kendisinde olmak üzere tek taraflı olarak iş bu üyelik sözleşmesindeki bazı maddeleri gerekli gördüğü takdirde sitede yayınlayarak değiştirebilir ya da yeni maddeler ekleyebilir. İş bu üyelik sözleşmesine eklenen maddeler ve söz konusu sözleşmenin değişen hükümleri, sitede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, geçerlilik kazanıp hüküm ve sonuç doğurmaya başlayacaktır, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyeler, siteyi veya mobil uygulamayı kullanmaya devam etmekle birlikte iş bu değişiklik ve eklenen maddeleri kabul ettiklerini beyan ederler. İş bu üyelik sözleşmesinde tek taraflı değişiklik yapma hakkı sadece www.kirabudur.com’un yetkisi dahilindedir. Üyelerin böyle bir değişiklik yapma hakları bulunmamaktadır Üyeler elektronik ortamda iş bu sözleşmeyi onaylamakla ve sonrasında site/mobil uygulamayı kullanmaya devam ederek bu şartı kabul ettiklerini böyle bir durumda itirazları olmayacağını beyan ve taahhüt ederler.


5-)İlan Yayınlarken Uyulması Gereken Şartlar


İlanı yükleyen üye, kiralamak istediği ürün veya hizmetlere ait siteye yükleyeceği içeriklerin doğru bilgiler içerdiğini, ilan içeriğinde sadece kiralanmak istenen ürün veya hizmete yönelik içerikler ve fotoğraflar barındırdığını, söz konusu ilanda kimseyi aldatmaya yönelik içerikler barındırmayacağını, ilan içeriği ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


İlanı yükleyen üye, kiralamak istediği ürün veya hizmetler için bu ürün veya hizmetleri kiralamaya yönelik hak, yetki veya vekaletin kendisinde olduğunu, başkasına ait bir ürünü ya da hizmeti hakkı veya yetkisi olmadan kiralamaya çalışmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


İlan sahibi üyeler, ilana koyduklar ürün veya hizmetle ilgili kiralama talebinde bulunan üye veya kullanıcılara, söz konusu ürün veya hizmet için ilanda belirtildiği şekilde ifa edeceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, www.kirabudur.com’un yer sağlayıcı niteliğinde olduklarını, söz konusu kiralama işleminde www.kirabudur.com’un hukuki veya cezai sorumluluğu olmadığını taraflar kabul beyan ve taahhüt ederler.


Üyeler, her bir ürün veya hizmet için sadece bir ilan yayınlayabilirler. Aynı içerikteki ilanın birden fazla yayınlanması durumunda; üyelerin, www.kirabudur.com tarafından söz konusu tekrar eden ilanların siteden kaldırılmasına muvafakati olup, üyeler sözleşmeyi onaylamakla birlikte, www.kirabudur.com’un tekrar eden ilanları kayıtsız, şartsız, gerekçe göstermeksizin silebileceğine onay verdiğini kabul,beyan ve taahhüt ederler.


Üyeler, ilan içeriklerindeki foto, video ya da başkaca verilerde başkaca benzer sitelerin işaret, logo veya marka sembollerini barındırmayacağını, bu şekilde içerikler söz konusu olduğunda www.kirabudur.com’un söz konusu ilanları veya sadece içeriğinde bahsedildiği üzere işaret, logo veya marka sembollerinin barındıran foto, video ya da diğer içerikleri kayıtsız, şartsız, gerekçe göstermeksizin silebileceğine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca sözleşme şartlarına uymayan üyeler; www.kirabudur.com tarafından üyelik kaydının kayıtsız, şartsız, gerekçe göstermeksizin ve tek taraflı olarak dondurulabileceğine veya tamamen üyeliğin silinebileceğine, üyelik sözleşmesinin feshedilebileceğine onay verdiklerini kabul,beyan ve taahhüt ederler.


İlan içeriği ile ilgili tüm hukuki(tazminat vs.) ve cezai sorumluluk ilanı yükleyen üyeye aittir. Söz konusu üyeler, üyelik sözleşmesini onaylamakla birlikte bu şart ve yükümlülüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


6-)Fikri Mülkiyet Hakları


Üyeler, www.kirabudur.com’un marka, ticaret ünvanı ve logosu da dahil bu hakları kapsayan ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanun, kararname ve sair mevzuatlar gereği korumaya konu olan hiçbir logo, unvan, marka, site içeriği, yazılım ve kodlamalar da dahil kullanmayacağını ve 3. Şahıslara kullandırmayacağını, değişikliklerde bulunmayacaklarını, site içi değişiklikler yapmaya çalışmayacağını, kopyalayıp, çoğaltıp başka yerlerde yaymayacağını ayrıca böyle bir durumun yaşanması halinde www.kirabudur.com aleyhine doğacak ya da doğabilecek zararları derhal tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti kanun, kararname ve sair mevzuatlar gereği korunmaya konu olan 3. Kişilerin bütün haklarına saygı duyacaklarını ve zarar vermeyeceklerini, siteye yüklemiş oldukları içeriklerin hukuka ve genel ahlaka aykırı olmadıklarını, başkalarının şahsi haklarına saldırı mahiyetinde olabilecek, KVKK ve diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olabilecek nitelikte içerikler olmadığını, kiralamak için ilana koyacaklarını ürün veya hizmetler için gerekli hak ve yetkiye sahip olduklarını beyan ve taahhüt ederler. Aksi halde üyeler, www.kirabudur.com ve 3. Kişiler aleyhinde doğacak ya da doğabilecek zararları derhal ve peşinen ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.


7-)Mücbir Sebepler


www.kirabudur.com’un kusurunun olmayıp, gerekli ilgi ve özeni göstermesine rağmen, önlemesinin mümkün olmadığı ve ortaya çıkması kaçınılmaz olan tüm olaylarda ve hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda(her türlü afet hali,savaş durumu, Ohal’de alınabilecek tedbirler kapsamında kısıtlamalar, internet kesintilerine sebep olan arızalar, kötü hava koşulları, iyileştirme çalışmaları sırasında oluşabilecek sıkıntılar… vs. bunlar haricinde de meydana gelmesi tarafların kontrolünde olmayan ama gerçekleşen tüm bu durumlarda; üyelik sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememesi veya yerine getirmesinin mümkün olmadığı hallerde, hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Böyle durumların yaşanması halinde üyeler hiçbir isim altında www.kirabudur.com’dan tazminat talep etmeyecektir.


8-)Kişisel Verilerin Korunması


www.kirabudur.com üyelere ait şahsi ve gizli bilgileri, iş bu üyelik sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde ve ilgili mevzuatlara aykırı olmamak koşuluyla üçüncü kişilere veya bazı kurum ve kuruluşlara bazı istisnaları saklı kalmak kaydıyla üyenin açık rıza gösteren onayını almakla birlikte açıklayabilir, aktarabilir veya kullanabilir.


www.kirabudur.com üyeye ait ad, soyad, telefon numarası ve e-posta gibi bilgiler; üyelerin rıza gösteren onayları alındıktan sonra üyeler ile iletişim, reklam, tanıtım, anket vs. gibi işler için üyelerle iletişim amaçlı olarak kullanılabilirler.


Üyeler ilan verirken veya başkaca bir sebeple(yorum, içerik vs.) özel nitelikli kişisel verilerini www.kirabudur.com sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yayınlar ise söz konusu bu veriler aleniyet kazanacağından dolayı www.kirabudur.com tarafından kullanılabileceğini,işlenebileceğini veya aktarılabileceğini bu işlemlerin hukuka ve kanuna aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.


Üyeler, www.kirabudur.com sitesi veya mobil uygulaması içerisinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri alenileştiren üye veya www.kirabudur.com’un aleniyet kazandırdığı amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde edilen Kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından,kullanılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, www.kirabudur.com’un kendi sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya başkaca bir işleme konu etmesi ve bu kullanım sonucu bir hukuki veya kanuni ihtilaf doğması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde www.kirabudur.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı peşinen, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Üyeler, iş bu Üyelik Sözleşmesi kapsamında sitede ve uygulamada yayınlayacakları ilan içeriklerinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli açık rıza alınmadan veya açık rıza aranmaksızın Kişisel Verilerin işlenebilmesine yönelik KVKK’da belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ait kişisel veriyi ilanlarında kullanmayacağını, aksi halde www.kirabudur.com’un, herhangi bir zarara uğraması durumunda, www.kirabudur.com’un talebiyle birlikte söz konusu olan zararı www.kirabudur.com’a nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Üyeler, www.kirabudur.com üyeliği veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin arama motorları veya benzer verileri dizinleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için www.kirabudur.com’un herhangi bir ilgisinin veya katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin dizinlenmek veya başkaca yöntemlerle herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı www.kirabudur.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini ilgili arama motorları veya arama sistemlerine yönelik olarak gerçek veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


Üyeler, iş bu sözleşme konusu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları şahsi üyelik hesaplarından güncelleyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Üyelerin bu bilgilerinin güncel olmadığı koşullarda www.kirabudur.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını üyeler sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla ve siteyi ya da uygulamayı kullanmaya devam etmekle birlikte kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Tarafların iş bu madde kapsamındaki yükümlülükleri iş bu Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da devam eder.


9-)Delil Sözleşmesi


Üyeler, iş bu üyelik sözleşmesinden kaynaklı doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflarda www.kirabudur.com’un kendi sitesinin veya mobil uygulamasının veritabanında ya da başkaca yerlerde tuttuğu, her türlü içeriği(video,mesaj,e-posta,foto,ses kaydı…vs dahil) barındıran, elektronik ve sistemsel kayıtların, ticari kayıt ve defterlerin, bilgisayar kayıtlarının geçerli ve bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK’nın 193. Maddesi kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.


10-)Uygulanacak Hukuk - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri


İş bu üyelik sözleşmesi kapsamında doğabilecek hukuki ihtilaf ve uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili sair mevzuatları uygulanacak olup, Taraflar bu ihtilaf ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda yetkili mahkeme ve icra dairelerinin Aksaray Mahkemeleri ve Aksaray İcra Daireleri olduğu konusunda mutabıktırlar.


İş bu 10 maddeden ve ayrı ayrı bendlerden oluşan üyelik sözleşmesi üyenin elektronik ortamda, elektronik onay vermesi ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşmenin herhangi bir maddesi veya bendinin kanuna aykırılığı, uygulanmasının mümkün olmayışı halinde, sözleşmenin geri kalan hükümleri aynen geçerliliğini korumakla birlikte, sözleşmenin ilgili diğer maddelerinin yürürlülüğüne bir etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3. Maddesinin 1. ve 2. Fıkralarındaki düzenlemelerin ayrıca yine aynı kanunun 4. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan düzenlemelerin uygulanmayacağı hususunda mutabık olup, iş bu sözleşmedeki hükümlerin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.Kullanım Koşulları

*www.kirabudur.com adlı siteyi veya mobil uygulamayı kullanmak için aşağıdaki açıklamaları lütfen okuyunuz.

*Aşağıdaki bu kullanım koşullarını kabul etmediğiniz takdirde, lütfen siteyi ve mobil uygulamayı kullanmaktan vazgeçiniz.

 

*Taraflar

-İş bu Kullanım Koşulları, şahıs şirketi olan “Bahçesaray Mah. 135. Cadde Necmettin Erbakan Bulvarı No:101 Merkez/Aksaray” adresinde mukim Serinyıl Petrol Nakliye Turizm Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (bundan sonra kısacawww.kirabudur.com olarak anılacaktır.) ile www.kirabudur.com adlı internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan hizmetlerden, üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları dahilinde yararlanmayı kabul eden, sunulan hizmetlerden faydalanan ve üye olmak için talepte bulunan kurumsal-bireysel ÜYELER ve KULLANICILAR, www.kirabudur.com sitesini kullanmakla birlikte; sitede açıkça belirtilmiş ve kullanım koşullarına ek olarak ekli şekilde yerleştirilmiş olan üyelik sözleşmesindeki hak-yükümlülük ve şartlar çerçevesinde iş bu kullanım koşullarını okuyup, içeriğini tamamen anlamış olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

*Tanımlar

Site : Sözleşmede belirtilen hizmetlerin arz edildiği Serinyıl Petrol Nakliye Turizm Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ’e ait, www.kirabudur.com adlı internet sitesi

Üye : Siteye sözleşme koşulları dahilinde hizmetlerden faydalanmak adına üye olan gerçek ve tüzel kişiler. Siteye kişisel bilgileri ile kaydolan gerçek ve tüzel kişiler bireysel üye olarak, ticari bilgiler ile kaydolanlar ise kurumsal üyeler olarak isimlendirileceklerdir.

Üye Profili : Üyenin sitede sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri yapabildiği, kişisel bilgileri yer alan üyenin sitede yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgileri yer alan uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen üyeye özel sayfa.

Kullanıcı : Sitedeki ürün ve ilanları görüp değerlendirmek adına siteye giriş yapan gerçek ve tüzel kişiler

Hizmet : www.kirabudur.com’un sözleşmedeki şartlar gereği üyelerine sunmuş olduğu ilan yayımlama hizmeti ve site üzerinden ulaşılabilecek diğer sunulan imkanlar bütünü

İçerik : Sitede sunulan ve erişim sağlanabilen bütün resim,video,dosya,bilgi,…vs, görsel ve işitsel belgeler ve bunun gibi medya muhteviyatı

Mobil Uygulama : Siteye mobil cihazlardan ulaşmak adına Google Play , App Store ve ilerleyen dönemde başkaca uygulama sağlayıcılardan indirilip kullanılabilecek yazılımlar

Kişisel Veri : Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun(KVKK)’nda belirtilen kişisel veri tanımı: “Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” ve “özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

*Kullanım Koşullarında Değişiklikler-Yürürlük ve Kabul

-www.kirabudur.com tümüyle takdiri kendisinde olmak üzere tek taraflı olarak iş bu kullanım koşullarındaki bazı maddeleri gerekli gördüğü takdirde sitede yayınlayarak değiştirebilir ya da yeni maddeler ekleyebilir. İş bu kullanım koşullarındaki eklenen maddeler ve söz konusu koşulların değişen hükümleri, sitede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, geçerlilik kazanıp hüküm ve sonuç doğurmaya başlayacaktır, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyeler, siteyi veya mobil uygulamayı kullanmaya devam etmekle birlikte iş bu değişiklik ve eklenen maddeleri kabul ettiklerini beyan ederler. İş bu kullanım koşullarında tek taraflı değişiklik yapma hakkı sadece www.kirabudur.com’un yetkisi dahilindedir. Üyelerin böyle bir değişiklik yapma hakları bulunmamaktadır.

*Üyeler elektronik ortamda iş bu koşulları site veya mobil uygulamayı kullanmaya devam ederek bu şartları(değişiklik ve eklemeleri) kabul ettiklerini böyle bir durumda başkaca bir itirazları olmayacağını beyan ve taahhüt ederler.

 

*İlan Yayınlarken Uyulması Gereken Şartlar

-İlanı yükleyen üye, kiralamak istediği ürün veya hizmetlere ait siteye yükleyeceği içeriklerin doğru bilgiler içerdiğini, ilan içeriğinde sadece kiralanmak istenen ürün veya hizmete yönelik içerikler ve fotoğraflar barındırdığını, söz konusu ilanda kimseyi aldatmaya yönelik içerikler barındırmayacağını, ilan içeriği ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

-İlanı yükleyen üye, kiralamak istediği ürün veya hizmetler için bu ürün veya hizmetleri kiralamaya yönelik hak, yetki veya vekaletin kendisinde olduğunu, başkasına ait bir ürünü ya da hizmeti hakkı veya yetkisi olmadan kiralamaya çalışmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

-İlan sahibi üyeler, ilana koyduklar ürün veya hizmetle ilgili kiralama talebinde bulunan üye veya kullanıcılara , söz konusu ürün veya hizmet için ilanda belirtildiği şekilde ifa edeceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, www.kirabudur.com’un yer sağlayıcı niteliğinde olduklarını, söz konusu kiralama işleminde www.kirabudur.com’un hukuki veya cezai sorumluluğu olmadığını taraflar kabul beyan ve taahhüt ederler.

 

-Üyeler, her bir ürün veya hizmet için sadece bir ilan yayınlayabilirler. Aynı içerikteki ilanın birden fazla yayınlanması durumunda; üyelerin, www.kirabudur.com tarafından söz konusu tekrar eden ilanların siteden kaldırılmasına muvafakati olup, üyeler sözleşmeyi onaylamakla birlikte, www.kirabudur.com’un tekrar eden ilanları kayıtsız, şartsız, gerekçe göstermeksizin silebileceğine onay verdiğini kabul,beyan ve taahhüt ederler.

-Üyeler, ilan içeriklerindeki foto, video ya da başkaca verilerde başkaca benzer sitelerin işaret, logo veya marka sembollerini barındırmayacağını, bu şekilde içerikler söz konusu olduğunda www.kirabudur.com’un söz konusu ilanları veya sadece içeriğinde bahsedildiği üzere işaret, logo veya marka sembollerinin barındıran foto, video ya da diğer içerikleri kayıtsız, şartsız, gerekçe göstermeksizin silebileceğine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca sözleşme şartlarına uymayan üyeler; www.kirabudur.com tarafından üyelik kaydının kayıtsız, şartsız, gerekçe göstermeksizin ve tek taraflı olarak dondurulabileceğine veya tamamen üyeliğin silinebileceğine, üyelik sözleşmesinin feshedilebileceğine onay verdiklerini kabul,beyan ve taahhüt ederler.

-İlan içeriği ile ilgili tüm hukuki(tazminat vs.) ve cezai sorumluluk ilanı yükleyen üyeye aittir. Söz konusu üyeler, üyelik sözleşmesini onaylamakla birlikte bu şart ve yükümlülüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

*Fikri Mülkiyet Hakları

-Üyeler, www.kirabudur.com’un marka, ticaret ünvanı ve logosu da dahil bu hakları kapsayan ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanun, kararname ve sair mevzuatlar gereği korumaya konu olan hiçbir logo, unvan, marka, site içeriği, yazılım ve kodlamalar da dahil kullanmayacağını ve 3. Şahıslara kullandırmayacağını, değişikliklerde bulunmayacaklarını, site içi değişiklikler yapmaya çalışmayacağını, kopyalayıp, çoğaltıp başka yerlerde yaymayacağını ayrıca böyle bir durumun yaşanması halinde www.kirabudur.com aleyhine doğacak ya da doğabilecek zararları derhal tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

-Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti kanun, kararname ve sair mevzuatlar gereği korunmaya konu olan 3. Kişilerin bütün haklarına saygı duyacaklarını ve zarar vermeyeceklerini, siteye yüklemiş oldukları içeriklerin hukuka ve genel ahlaka aykırı olmadıklarını, başkalarının şahsi haklarına saldırı mahiyetinde olabilecek, KVKK ve diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olabilecek nitelikte içerikler olmadığını, kiralamak için ilana koyacaklarını ürün veya hizmetler için gerekli hak ve yetkiye sahip olduklarını beyan ve taahhüt ederler. Aksi halde üyeler, www.kirabudur.com ve 3. Kişiler aleyhinde doğacak ya da doğabilecek zararları derhal ve peşinen ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

*Mücbir Sebepler

www.kirabudur.com’un kusurunun olmayıp, gerekli ilgi ve özeni göstermesine rağmen, önlemesinin mümkün olmadığı ve ortaya çıkması kaçınılmaz olan tüm olaylarda ve hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda(her türlü afet hali,savaş durumu, Ohal’de alınabilecek tedbirler kapsamında kısıtlamalar, internet kesintilerine sebep olan arızalar, kötü hava koşulları, iyileştirme çalışmaları sırasında oluşabilecek sıkıntılar… vs. bunlar haricinde de meydana gelmesi tarafların kontrolünde olmayan ama gerçekleşen tüm bu durumlarda; kullanım koşullarında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememesi veya yerine getirmesinin mümkün olmadığı hallerde, hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Böyle durumların yaşanması halinde üyeler hiçbir isim altında www.kirabudur.com’dan tazminat talep etmeyecektir.

 

*Delil Sözleşmesi

-Üyeler, iş bu kullanım koşullarından kaynaklı doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflarda www.kirabudur.com’un kendi sitesinin veya mobil uygulamasının veritabanında ya da başkaca yerlerde tuttuğu, her türlü içeriği(video,mesaj,e-posta,foto,ses kaydı…vs dahil) barındıran, elektronik ve sistemsel kayıtların, ticari kayıt ve defterlerin, bilgisayar kayıtlarının geçerli ve bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK’nın 193. Maddesi kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

* Uygulanacak Hukuk - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

-İş bu kullanım koşulları kapsamında doğabilecek hukuki ihtilaf ve uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili sair mevzuatları uygulanacak olup, Taraflar bu ihtilaf ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda yetkili mahkeme ve icra dairelerinin Aksaray Mahkemeleri ve Aksaray İcra Daireleri olduğu konusunda mutabıktırlar.Anasayfa Kategoriler İlan Ver Arama Giriş Yap